Što je MTU prijamnik (MTP 6/7)?

MTU prijamnik je elektronički sklop kojemu je osnovna namjena prijem i dekodiranje MTU...

...signala u niskonaponskoj distributivnoj mreži.

Ovisno o programiranoj funkciji kao i prijemu tonfrekventnog signala MTU prijamnik izvršava određene funkcije uklopa odnosno isklopa svojih izlaznih bistabilnih releja.

MTP 7 je uređaj koji paralelno izvršava funkcije tonfrekventnog prijamnika i uklopnog sata. Određenom MTU komandom moguće je privremeno zamrznuti ili ponovno aktivirati rad uklopnog sata ovisno o potrebama.
 


Povratak na kategoriju: FAQ - MTU

Politika privatnosti

Izrada internet stranica, podrška i hosting: Softwise  |  ICT media